Who we are

OMG International Co., Ltd.
เราคือผู้นําธุรกิจด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของไทย ที่มีความต้องการอยากจะช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ปราศจากความกังวลเรื่องสุขภาพ ด้วยสินค้าและบริการจากใจของเรา

และนี่คือสินค้าที่เราภาคภูมิใจ

OMG, Sense Men Serum, Ginkgo Plus L-Tyrosine, Zinc Amino Acid

Mission

เป็นองค์กรที่มีความสามารถระดับโลก เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ให้คนเก่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ เรียนรู้จากกันและกัน สนุกกับงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสุขอันมาจากการสร้างประโยชน์ให้คนอื่น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สงบสุขและสร้างแรงบันดาลใจ ทำงานควบคู่ไปกับการเจริญสติ ปัญญา เป็นแบบอย่างและส่งต่อจิตวิญญาณให้กับคนรุ่นต่อไปให้ยาวนานที่สุด

Vision

“เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ เราจึงกล้าฝันและทำมัน”

  1. เป็นไปได้ที่เราจะ เป็นอิสระจากทุกข์

  2. เป็นไปได้ที่เราจะ เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ

  3. เป็นไปได้ที่เราจะ มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมจากความสามารถของเราเองโดยไม่ต้องเอาเปรียบใคร

  4. เป็นไปได้ที่เราจะ ทำงานที่เรารัก สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและได้รับผลตอบแทนที่ดีไปพร้อม ๆ กัน

  5. เป็นไปได้ที่เราจะ สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้โลกน่าอยู่และมีสันติสุข

  6. เป็นไปได้ที่เราจะ สร้างองค์กรที่สงบสุข ปลอด ดราม่า การเมือง การเสแสร้ง แวดล้อมด้วยผู้คนทัศนคติดี อยู่ร่วมกันเพื่อการสร้างสรรค์ และส่งต่ออุดมการณ์ต่อไปให้คนได้อีกหลายรุ่น

พวกเราปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ พวกเราอยากสร้างความประหลาดใจด้วยผลงานที่เหนือความคาดหมาย เราเชื่อว่าพวกเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อน สิ่งที่มีความหมายและสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่เราเชื่อ

ไม่ว่าจะทำอะไร เราตั้งใจทำให้ผลงานดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และจะพัฒนาไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงขีดสุดของความเป็นเลิศ

เราจะนำเสนอแต่สินค้าคุณภาพสูงที่เราเองยังปรารถนาที่จะใช้มัน ออกแบบด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจ สร้างจิตวิญญาณและความน่าหลงไหลให้กับผลิตภัณฑ์ ทำการตลาดด้วยแนวทางสร้างสรรค์ ส่งมอบสารที่มีคุณค่าต่อผู้รับ

พวกเราเชื่อในการดำรงอยู่ในโลกอย่างมีเกียรติ ภาคภูมิใจในงานที่ทำ ได้เป็นตัวเอง เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการโดยไม่เบียดเบียนใคร พวกเรามีความสุขในการสร้างผลงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปในทางที่ดีขึ้น ปรารถนาให้โลกมีความสันติสุข และสุดท้ายเราเชื่อว่าแก่นสารที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์คือการเป็นอิสระจากความทุกข์

“พวกเราเลือกที่จะทำแบบนี้ เพราะมีความสุขที่ได้ทำมัน”

Our partnership